SmodCMS

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE ORAZ ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1

ROK SZKOLNY 2013/2014

(od 14.10.2013r.)

PRZEDMIOT

KLASA

RODZAJ ZAJĘĆ / DZIEŃ TYGODNIA/ GODZINA/ SALA

NAUCZYCIEL

JĘZYK POLSKI

2a, 2b, 2d, 1c

1.Zajęcia rozwijające zainteresowania –przygotowanie do konkursów   czwartek 7.15 – 8.00

2. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne / Koło Dziennikarskie,    wtorek 7.15 – 8.00  (co 2 tyg.)                                                         (s. 15)

mgr M. Łacińska – Ogórkiewicz

 

 

1a, 1d, 2c, 3d

1.Zajęcia rozwijające zainteresowania - Koło sympatyków filmu i teatru, czwartek 14.30 – 15.15

2. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne;  przygotowanie do konkursów, wtorek 14.30 – 15.15                                                   (s. 32)

mgr A. Kowalczyk

 

 

1b, 3a, 3b, 3c

1.Zajęcia rozwijające zainteresowania, wtorek 7.15- 8.00                      

2. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – czwartek 7.15 – 8.00                                                                                                      (s. 32)

mgr J. Waszkiewicz

 

 

HISTORIA

wos

1b, 3a-3d, 2a-2c

1.Zajęcia rozwijające zainteresowania – Szkolne Koło Historyków i Młodych Obywateli – poniedziałek 14.30 – 16.00   (s.27)

mgr J. Prychodko

 

 

1a, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 3d

 

1.Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu gimnazjalnego - wtorek 13.40 - 15.15 (s.17)

2. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – poniedziałek 14.30 – 15.15 (s. 17)

mgr M. Archman – Orczykowska

 

 

2d

1.Zajęcia rozwijające zainteresowania – Szkolne Koło Historyków i Młodych Obywateli

2. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne

– środa 14.30 – 15.15   (s. 27)

mgr A. Tylec

 

 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

I, II, III

Zajęcia rozwijające zainteresowania – Koło plastyczne – czwartek 14.30 – 16.00   (świetlica)

mgr S. Teresińska

 

JĘZYK ANGIELSKI

1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c

 

1.Zajęcia rozwijające zainteresowania –  wtorek 14.30 – 15.15   

2. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – piątek 13.40 – 14.25     (s. 30)

mgr J. Białas

 

 

1a, 1b, 1c, 1d, 2c, 2d, 3c, 3d

1.Zajęcia rozwijające zainteresowania –czwartek 7.10 – 7.55   

2. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – piątek 13.40 – 14.25                                                                                                                    (s. 13)

mgr J. Pieszczek

 

 

JĘZYK NIEMIECKI

1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2c, 3a, 3d, 3b, 3c

1.Zajęcia wyrównawcze i rozwijające zainteresowania – środa 14.30 – 15.15     (s. 13)

2. Zajęcia dla klas III (przygotowujące do egzaminu) – piątek 13.40 – 14.25            (s. 19)

mgr A. Glazer

 

1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2c, 2b, 2d, 3a, 3d, 3b, 3c

1.Zajęcia dla klas III (przygotowujące do egzaminu)  - środa  14.30 – 15.15  

2. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne i rozwijające zainteresowania – piątek 13.40 – 14.25                                        (s. 11)

mgr M. Kędzior - Rogala

 

 

MATEMATYKA

1c, 2c

1.Zajęcia rozwijające zainteresowania –  wtorek 7.15 – 8.00 

2. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – środa 7.15 – 8.00                     (s. 16 )

mgr J. Hejczyk - Zubień

 

 

1b, 2b, 3a, 3d,

1.Zajęcia rozwijające zainteresowania –  wtorek 7.15 – 8.00  

2. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – czwartek 7.15 – 8.00                    (s. 16)

mgr A. Jurczak

 

 

 

1a, 1d, 2a, 3c,

1.Zajęcia rozwijające zainteresowania – poniedziałek 7.15 – 8.00 

2. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – wtorek  7.15 – 8.00                        (s. 25)

mgr I. Jeziorowska

 

 

FIZYKA / matematyka

I, II, III

1.Zajęcia rozwijające zainteresowania –          piątek 7.15 – 8.00  

2. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – czwartek 7.15 – 8.00                    (s. 19)

mgr E. Stańko

 

 

CHEMIA

III

 

I, II

1.Zajęcia rozwijające zainteresowania i wyrównujące szanse –czwartek 7.05 – 7.50  

2. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – poniedziałek 7.05 – 7.50              (s. 26)

mgr M. Paciej – Kusiak

 

 

BIOLOGIA

 

I, II, III

 

 1.Zajęcia rozwijające zainteresowania – wtorek 14.30 – 15.15 

2. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – środa 7.10 – 7.55                             (s. 24)

mgr M. Kloczkowska

 

 

GEOGRAFIA

I, II, III

1.Zajęcia rozwijające zainteresowania –czwartek 7.10 – 7.55

2. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – środa 14.30 – 15.15                            (s. 29)

mgr J. Bartocha

 

 

INFORMATYKA / ZAJ. TECHNICZNE

I, II, III

1.Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – (informatyka) – poniedziałek 14.30 – 15.15

2. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – (zaj. techn.) – czwartek 14.30 – 15.15   (s. 33)

mgr K. Wołkowski 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

SKS

czwartek 14.30 – 16.30

wtorek 14.30 – 16.00

mgr Z. Jasiński

 

 

SKS koszykówka dziewcząt

poniedziałek 14.30 – 16.00

środa 14.30 – 16.00

mgr A. Ćwik

 

 

 

I - chłopcy

Zajęcia rozwijające zainteresowania – kaligrafia japońska

środa 14.30-16.00 (s. 11)

Turniej piłki nożnej klas I (grudzień)

mgr S. Magdziak

 

 

RELIGIA

I, II, IIId

Zajęcia katechetyczne rozwijające zainteresowania

wtorek 14.30 – 15.30 

czwartek 14.30 – 15.30                    (s. 11)

mgr M. Nowak

 

 

III

Zajęcia katechetyczne rozwijające zainteresowania – Koło wokalno-instrumentalne.

czwartek, godz. 17.00

Ks. R. Madej

 

PEDAGOG

I, II, III

Doradztwo zawodowe

– czwartek 9.50 - 10.35 (w klasach)

- wtorek 15.00 – 16.00 (gabinet pedagoga)

mgr M. Sieroda

 

 

PSYCHOLOG

I, II, III

Zajęcia terapeutyczne / psychoedukacyjne – czwartek 16.00-16.45

(gabinet pedagoga / psychologa)

mgr N. Możdżeń

 

BIBLIOTEKA

2a, 3a, 3b, 1b

Zajęcia rozwijające zainteresowania – Kółko biblioteczne

wtorek 14.30 – 15.15

czwartek 14.30 – 15.15       (biblioteka szkolna)

mgr M. Żelazna