SmodCMS

HARMONOGRAM ORGANIZACYJNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

  

WYDARZENIE

 DATA I GODZINA

  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno -       wychowawczych.

 4 września 2017 r. godz.9.00

  Zebrania z rodzicami.

 

 14 września 2017 r. godz.17.00

  Pasowanie uczniów klas pierwszych.

 25 października 2017 r. godz. 16.00

  Konsultacje z rodzicami.

 26 października 2017 r. godz. 16.00-17.00

  Zebrania z rodzicami.

 16 listopada 2017 r.

  Konsultacje z rodzicami

 19 grudnia 2017 r.

  Zimowe ferie świąteczne.

 23 grudnia 2017 r. - 1 stycznia 2018 r.

  Koniec I semestru

 19 stycznia 2018 r.

  Konferencja klasyfikacyjna śródroczna.

 25 stycznia 2018 r.

  Zebranie z rodzicami.

 25 stycznia 2018 r.

  Ferie zimowe.

 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

  Rekolekcje wielkopostne.

 19, 20, 21 luty 2018 r.

  Zebrania z rodzicami.

 22 marca 2018 r.

  Wiosenne ferie świąteczne.

 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

  Konsultacje z rodzicami.

19 kwietnia 2018 r.

  Egzamin gimnazjalny.

 18, 19, 20 kwietnia 2018 r.

  Zebrania z rodzicami.

17 maja 2018 r.

  Konferencja klasyfikacyjna roczna.

19 czerwca 2018 r.

  Zakończenie zajęć dydaktycznych.

 22 czerwca 2018 r.